Hiền tài là nguyên khí của quốc gia.
Thân Nhân Trung
Trường học đào tạo người tài. Phật pháp đào tạo người hiền.
Tôn Sư Khangser Rinpoche
Sống mạnh mẽ và hạnh phúc.
Tôn Sư Khangser Rinpoche

Cơ Sở Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa Phật Giáo Nhiên Đăng được thành lập dưới sự chỉ đạo của đại Lạt Ma chuyển thế đời thứ 8 Tôn Sư Khangser Rinpoche, nhằm hướng dẫn cách tu hành theo Phật Pháp dựa trên học tập, tư duy và thiền quán; đồng thời chỉ ra phương cách làm thế nào để sống một cách đúng đắn và hạnh phúc. Ngoài ra cơ sở cũng có những công tác xã hội với mục đích cải tiến giá trị đạo đức nhân bản.

Tất cả chúng sanh đều bình đẳng trên phương diện mưu cầu hạnh phúc. Do đó ở đây cơ sở sẽ chuyển tải phương pháp để phát triển sự hạnh phúc trong nội tâm trên tinh thần bất vụ lợi.

Cơ Sở Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa Phật Giáo Nhiên Đăng là một chi nhánh của Cơ Sở Di Sản Văn Hóa Phật Giáo Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan Buddhist Heritage Foudation) trụ sở ở Kathmandu, vương quốc Nepal.

GIÁO PHÁP

KINH TỤNG KHI NGHE PHÁP

Ba Điều Thường Niệm.

Bát Nhã Tâm Kinh.

Kinh Tâm Yếu Đại Quảng Bí Mật Thành Tựu Đại Bi Quan Âm Tự Thoát Khổ.

Thiên Nữ Hộ Trì Sự Nghiệp.

Xưng Tán Cát Tường Thiên Nữ.

Giải thoát trong lòng tay (17/05/2015)

Ngày 14: Luyện tâm ở Phạm vi trung bình (Tiếp theo).

  • Nghĩ về những khổ đặc biệt.

Giải thoát trong lòng tay (26/04/2015)

Ngày 14: Luyện tâm ở Phạm vi trung bình (Tiếp theo).

  • Nghĩ về những khổ đặc biệt.

Quan Âm Pháp (2015)

Bài giảng CHÁNH THỰC HÀNH.

  8. Trì Tụng.

Nền Tảng Mọi Thiện Đức 2

Pháp thoại của Khangser Rinpoche tại TPHCM, ngày 09/04/2015
Chủ đề: Nền Tảng Mọi Thiện Đức

TIN TỨC

Lớp học hàng tuần do Khangser Rinpoche thuyết giảng

Lịch học Giáo Pháp từ 05/2015 đến 08/2015
Khangser Rinpoche thuyết giảng

NHẬN TIN CẬP NHẬT

KẾT NỐI

Title
Đóng