Hiền tài là nguyên khí của quốc gia.
Thân Nhân Trung
Trường học đào tạo người tài. Phật pháp đào tạo người hiền.
Tôn Sư Khangser Rinpoche
Sống mạnh mẽ và hạnh phúc.
Tôn Sư Khangser Rinpoche

Cơ Sở Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa Phật Giáo Nhiên Đăng được thành lập dưới sự chỉ đạo của đại Lạt Ma chuyển thế đời thứ 8 Tôn Sư Khangser Rinpoche, nhằm hướng dẫn cách tu hành theo Phật Pháp dựa trên học tập, tư duy và thiền quán; đồng thời chỉ ra phương cách làm thế nào để sống một cách đúng đắn và hạnh phúc. Ngoài ra cơ sở cũng có những công tác xã hội với mục đích cải tiến giá trị đạo đức nhân bản.

Tất cả chúng sanh đều bình đẳng trên phương diện mưu cầu hạnh phúc. Do đó ở đây cơ sở sẽ chuyển tải phương pháp để phát triển sự hạnh phúc trong nội tâm trên tinh thần bất vụ lợi.

Cơ Sở Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa Phật Giáo Nhiên Đăng là một chi nhánh của Cơ Sở Di Sản Văn Hóa Phật Giáo Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan Buddhist Heritage Foudation) trụ sở ở Kathmandu, vương quốc Nepal.

GIÁO PHÁP

Bảy Điểm Luyện Tâm (24-04-2016)

Bài giảng "Bảy Điểm Luyện Tâm" (Tuần 8).

VI. NHỮNG ĐIỀU LỆ TU TÂM

Kinh Kim Cương

Pháp thoại của Khangser Rinpoche tại Hà Nội, ngày 29/03/2016.

Chủ Đề: Kinh Kim Cương

Căn Bản LAMRIM

Pháp thoại của Khangser Rinpoche tại Hà Nội, ngày 26/03/2016.

Chủ Đề: LAMRIM - Các Giai Đoạn Của Lộ Trình Giác Ngộ

Tóm tắt Phương Pháp Thực Hành Quản Lý Áp Lực Cuộc Sống

Chủ đề: Phương Pháp Quản Lý Áp Lực Cuộc Sống

Ba Điểm Tinh Yếu Của Đạo Lộ (Buổi 2)

Pháp thoại của Khangser Rinpoche tại TP.HCM, ngày 10/03/2016.

Chủ Đề: Ba Điểm Tinh Yếu Của Đạo Lộ (Buổi 2).

NHẬN TIN CẬP NHẬT

KẾT NỐI

Title
Đóng