Hiền tài là nguyên khí của quốc gia.
Thân Nhân Trung
Trường học đào tạo người tài. Phật pháp đào tạo người hiền.
Tôn Sư Khangser Rinpoche
Sống mạnh mẽ và hạnh phúc.
Tôn Sư Khangser Rinpoche

Cơ Sở Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa Phật Giáo Nhiên Đăng được thành lập dưới sự chỉ đạo của đại Lạt Ma chuyển thế đời thứ 8 Tôn Sư Khangser Rinpoche, nhằm hướng dẫn cách tu hành theo Phật Pháp dựa trên học tập, tư duy và thiền quán; đồng thời chỉ ra phương cách làm thế nào để sống một cách đúng đắn và hạnh phúc. Ngoài ra cơ sở cũng có những công tác xã hội với mục đích cải tiến giá trị đạo đức nhân bản.

Tất cả chúng sanh đều bình đẳng trên phương diện mưu cầu hạnh phúc. Do đó ở đây cơ sở sẽ chuyển tải phương pháp để phát triển sự hạnh phúc trong nội tâm trên tinh thần bất vụ lợi.

Cơ Sở Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa Phật Giáo Nhiên Đăng là một chi nhánh của Cơ Sở Di Sản Văn Hóa Phật Giáo Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan Buddhist Heritage Foudation) trụ sở ở Kathmandu, vương quốc Nepal.

GIÁO PHÁP

Vấn đáp ngày 13/04/2014

Vấn đáp qua Skype với Khangser Rinpoche ngày 13/04/2014.

Quan Âm Pháp (2014)

Phần 1, ngày 30/03/2014.

Giải thoát trong lòng tay (23/03/2014)

Ngày 13: Nhân quả (tiếp theo).

Giải thoát trong lòng tay (16/03/2014)

Ngày 13: Nhân quả (tiếp theo).

Mười bốn mật giới

Khangser Rinpoche hướng dẫn hành trì 14 mật giới sau khi nhận quán đảnh Kim Cang Thừa.

TP.HCM, ngày 21/02/2014.

TIN TỨC

Chương trình của Khangser Rinpoche tại Việt Nam 2012 - 2013

* Chương trình có thể thay đổi tùy tình hình, mong quý vị hoan hỷ cập nhật thường xuyên.

NHẬN TIN CẬP NHẬT

KẾT NỐI

Title
Đóng