Hiền tài là nguyên khí của quốc gia.
Thân Nhân Trung
Trường học đào tạo người tài. Phật pháp đào tạo người hiền.
Tôn Sư Khangser Rinpoche
Sống mạnh mẽ và hạnh phúc.
Tôn Sư Khangser Rinpoche

Cơ Sở Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa Phật Giáo Nhiên Đăng được thành lập dưới sự chỉ đạo của đại Lạt Ma chuyển thế đời thứ 8 Tôn Sư Khangser Rinpoche, nhằm hướng dẫn cách tu hành theo Phật Pháp dựa trên học tập, tư duy và thiền quán; đồng thời chỉ ra phương cách làm thế nào để sống một cách đúng đắn và hạnh phúc. Ngoài ra cơ sở cũng có những công tác xã hội với mục đích cải tiến giá trị đạo đức nhân bản.

Tất cả chúng sanh đều bình đẳng trên phương diện mưu cầu hạnh phúc. Do đó ở đây cơ sở sẽ chuyển tải phương pháp để phát triển sự hạnh phúc trong nội tâm trên tinh thần bất vụ lợi.

Cơ Sở Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa Phật Giáo Nhiên Đăng là một chi nhánh của Cơ Sở Di Sản Văn Hóa Phật Giáo Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan Buddhist Heritage Foudation) trụ sở ở Kathmandu, vương quốc Nepal.

GIÁO PHÁP

Bảy Điểm Luyện Tâm (24-01-2016)

Bài giảng "Bảy Điểm Luyện Tâm" (Tuần 7).

VI. NHỮNG ĐIỀU LỆ TU TÂM

Những câu chuyện về cuộc đời Đức Phật & Tóm tắt ý nghĩa bài Kinh Kim Cang

Khangser Rinpoche thuyết giảng "Những câu chuyện về cuộc đời của Đức Phật & tóm tắt ý nghĩa bài Kinh Kim Cang" nhân ngày Đức Phật thành đạo 17.01.2016

Tổng kết Phật Pháp Căn Bản cho người mới bắt đầu

Khangser Rinpoche thuyết giảng lớp học Phật pháp căn bản cho người mới bắt đầu.

Giải thoát trong lòng tay (29/11/2015)

Ngày 15: Bản chất con đường đến giải thoát.

  • Nghĩ về nguồn gốc của đau khổ - các giai đoạn buộc ta vào sinh tử.

Chết và Sau khi chết - Cách cầu nguyện và giúp đỡ người vừa qua đời

Khangser Rinpoche thuyết giảng lớp học Phật pháp căn bản cho người mới bắt đầu.

TIN TỨC

Lớp học hàng tuần do Khangser Rinpoche thuyết giảng

Lịch học Giáo Pháp - Khangser Rinpoche thuyết giảng 

NHẬN TIN CẬP NHẬT

KẾT NỐI

Title
Đóng