* Thông báo được cập nhật ngày 20/11/2021

Các lớp học Phật Pháp hằng tuần:

  1. Thứ tự thực hành Phật Pháp được tổ chức vào 18:00 Thứ Bảy hằng tuần.
    Chương trình học chi tiết
    Đăng ký học

     

  2. Nhập Bồ Tát Hạnh được tổ chức vào 18:00 Chủ Nhật hằng tuần, dựa theo bản văn "Nhập Bồ Tát Hạnh" do Ngài Tịch Thiên biên soạn.
    Vui lòng liên hệ [email protected] để tham gia lớp học.

Trân trọng,
BTC Lớp Học