* Thông báo được cập nhật ngày 13/04/2018

Lớp học Phật pháp qua mạng internet được tổ chức vào lúc 18:00 các ngày Chủ Nhật hàng tuần tại các điểm kết nối ở Hà Nội, Đà Nẵng, và TP Hồ Chí Minh.

Từ tháng 4/2018, Khangser Rinpoche sẽ giảng các chủ đề sau:

  1. Giải Thoát Trong Lòng Tay (lamrim)
  2. Bảo Hành Vương Chính Luận của ngài Long Thọ (bắt đầu ngày 30/4/17)
  3. Chú giải nghi quỹ thực hành Độc Dũng Đại Uy Đức Kim Cang (Yamantaka).

Quý vị sẽ nhận được email thông báo chủ đề học hàng tuần khi đăng ký tham gia lớp học.

Để biết thêm thông tin và đăng ký tham dự lớp học quý vị vui lòng liên hệ:
Email: info@dipkar.com
Điện thoại:

Miền Bắc: 091-330-6556 (Chị Vân Anh)
Miền Trung: 090-514-6188 (Chị Kim Anh)
Miền Nam: 090-934-2777 (Chị Bảo Ngọc)

Trân trọng,
BTC Lớp Skype