27-02-2021
Lamrim 2021
Download MP3

TUẦN 1- ngày 27.02.2021

TỔNG QUAN VỀ ĐẠO PHẬT VÀ TU TẬP THEO ĐẠO PHẬT

- Định nghĩa chính xác của Đạo Phật là gì? Là sự chuyển hóa bản thân và chuyển hóa đường lối tư duy, cách suy nghĩ. Đạo Phật không đơn thuần là tôn giáo, mà là Khoa học Tâm thức, là chỉ dẫn con người sống đời hạnh phúc.

- Đạo Phật có thể được chia làm ba phần: (1) thực hành tu tâm, (2) triết học, và (3) nghi lễ. Trong đó quan trọng nhất là thực hành tu tâm. Khi có thể kiểm soát tâm thì sẽ có thể kiểm soát cuộc đời mình.

- Nếu đến phòng gym giúp ích cho sức khỏe thể chất, thì thực hành Phật pháp có lợi cho đời sống tinh thần.

- Ba mức độ lợi lạc của tu tập Phật pháp: (1) ngày càng hạnh phúc, (2) giảm bớt suy nghĩ tiêu cực (phiền não), (3) Dần tiến đến Phật quả [tức đạt được những gì Đức Phật Thích Ca đã đạt được.

- Chỉ đến chùa bái Phật cúng dường chưa hoàn toàn là tu hành Phật Pháp. Tu hành Phật pháp phải bao gồm sự chuyển hóa bản thân thành người tốt hơn.

- Khi được sinh ra đời ta chỉ có 2 lựa chọn: hoặc sống tiếp, hoặc kết thúc đời mình. Nếu chọn sống tiếp, ta lại chỉ có 2 lựa chọn: hoặc sống vui, hoặc sống khổ. 

- Suy xét tận tường thì mục đích sống của tất cả mọi người là sống hạnh phúc. Nhưng hiện tại, chúng ta càng vùng vẫy để tìm hạnh phúc bao nhiêu thì lại càng xa rời hạnh phúc bấy nhiêu. 

-  Hãy nghĩ về nghịch lý: Một người không biết bơi bị rơi xuống nước. Vì không muốn chết và rất muốn sống nên anh ta vùng vẫy tìm cách thoát thân, nhưng càng nỗ lực thì cơ thể càng chìm sâu. Đến khi anh ta đã chết, ước muốn được sống cũng không còn, thì cái xác chết lại nổi lên trên mặt nước trở lại!

- Ta cần tạo hạnh phúc từ bên trong chứ không tìm hạnh phúc từ bên ngoài.

- Câu hỏi “Mất bao lâu để đạt đến giải thoát, giác ngộ?” không cấp thiết bằng câu hỏi “Giải thoát, giác ngộ có khả thi hay không?” Với Đạo Phật, giải thoát, giác ngộ là những mục tiêu hoàn toàn khả thi. Ở đây giải thoát tức là giúp cho tâm mình hoàn toàn thoát khỏi mọi khổ đau, phiền muộn.

- Khi Đức Phật giảng dạy Ngài đã không sắp xếp bài giảng theo hệ thống nào. Các bước tuần tự thực hành Phật pháp có thể được tìm thấy trong bộ luận lamrim Giải thoát trong lòng tay. Học luận Giải thoát trong lòng tay giúp chúng ta phân biệt giữa Chánh Pháp (hay giáo pháp nguyên bản không bị xen tạp với nguồn khác) và không phải chánh pháp (những giáo lý đã bị xen tạp)

-  Quá trình tu tập cần qua 3 giai đoạn: Lắng nghe giáo pháp (Văn), Tư duy để hiểu đúng (Tư), và Thực hành những gì đã nghe và hiểu (Tu)

-  Thầy hỏi cả lớp “Làm sao để nhận biết những gì Thầy đang nói là giáo pháp chân thật?” Thầy đang mặc áo tu sĩ, nhưng chỉ duy nhất điều đó không thể đảm bảo lời Thầy là chánh pháp.

-  Đừng nghĩ rằng vừa bắt tay vào học Phật pháp thì sẽ có kết quả ngay. Để có kết quả ta cần thực hành và cần thực hành đều đặn, liên tục.

-  Khi tu tập được suôn sẻ đừng trở nên ngạo mạn. Khi tu tập gặp khó khăn đừng đánh mất hy vọng.

- Bài tập về nhà: Đọc trước Ngày 1 trong sách Giải thoát trong lòng tay, quyển 1.