27-03-2021
Lamrim 2021
Download MP3

CÁCH GIẢNG PHÁP & NGHI LỄ CHUẨN BỊ

** Bốn điểm quan trọng khi giảng Pháp

1. Nghĩ về lợi ích của việc giảng Pháp -> nếu giảng Phật pháp chỉ một câu thì công đức thu được nhiều hơn công đức của việc bố thí hàng ngàn đồng tiền vàng. Vì thế, hãy thực hành chia sẻ với người thân trong gia đình những gì đã học đã hiểu từ Lamrim. Khi mọi người trong gia đình gặp nhau ta thường hay tán gẫu, nói xấu người khác, hay ganh tị với thành công của người khác. Thay vào đó, ta hãy nói về Phật pháp 5 phút mỗi ngày với người thân trong gia đình.

2. Khi giảng Pháp cần kính trọng Pháp và Đức Phật, người đã giảng Pháp. Khi chia sẻ hiểu biết với người khác cần nhớ rằng mình đang chia sẻ lời Phật dạy chứ không phải quan điểm riêng của mình.

3. Khi giảng Pháp cần có lòng từ bi đối với người nghe. Khi chia sẻ Phật pháp đừng khơi dậy bản ngã của mình, ví dụ như “tôi đã làm điều này hay điều kia”. Cần nghĩ rằng mình chia sẻ là để lợi lạc cho người nghe. Người học Phật pháp không nhất thiết phải tận tường toàn bộ Phật pháp mới có thể chia sẻ, mà chỉ cần nói lại những gì mình đã học và đã hiểu.

4. Thông thường chỉ giảng Pháp khi có yêu cầu. Tuy nhiên nếu thấy giảng Pháp có lợi cho người nghe thì ta nên giảng ngay cả khi chưa được yêu cầu. Nếu nguời nghe có hứng thú thì hãy chia sẻ nhiều hơn. Nếu người nghe thấy chán thì hãy ngừng.

Bài tập về nhà: Chia sẻ những gì đã học và hiểu cho người thân trong gia đình và cho bạn bè. Nếu được hỏi những câu hỏi mà mình không biết cách trả lời thì hãy nói là không biết. Đọc thêm Ngày 3 trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay.

- Đức Phật đã giảng Pháp tùy theo căn cơ, trình độ của người nghe. Với người chậm trí Phật giảng giải dài hơn. Với người nhanh trí Phật giảng ngắn gọn. Với những người Phật thấy không có khả năng hiểu lời Phật thì Phật giữ im lặng.

- Đức Phật luôn nở nụ cười khi giảng Pháp. Chúng ta chung sống với người thân trong nhà quá lâu nên thường quên mỉm cười với nhau. Nếu chia sẻ giáo pháp với gương mặt quá nghiêm trọng thì không có hiệu quả.

- Khi thảo luận Phật pháp, cần phân biệt giữa thảo luận và tranh cãi. Khi tranh cãi người ta muốn xác định ai đúng. Thảo luận là để xác định điều gì đúng.

- Rinpoche nhắc lại ba điểm quan trọng khi nghe Pháp: xem mình như người bệnh, xem Pháp là thuốc, xem người giảng Pháp là lương y.

** Sáu nghi lễ chuẩn bị

  1. Bước đầu tiên là quét dọn nhà cửa.
  2. Bạn có thể hỏi quét dọn nhà cửa thì liên hệ gì đến thực hành Phật pháp, tuy vậy đây là một bước quan trọng.
  3. Nói chung trong các thời khóa thực hành, ta thường thỉnh mời chư Phật và chư Bồ tát đến nơi ở của ta. Trước khi thỉnh mời như thế thì ta cần quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ.
  4. Quét dọn là để thực hành tập trung.
  5. Quét dọn đúng cách là quét dọn với suy nghĩ bụi bẩn trong nhà không phải là bụi bẩn thông thường, mà bụi bẩn chính là phiền não tham, sân, si trong tâm ta. Tư duy như thế thì việc quét dọn bụi bẩn trong nhà là một cách tu tập để quét sạch phiền não trong tâm.

Trong Ngày 4 của sách Giải Thoát Trong Lòng Tay có một bài kệ nói về cách thực hành quét dọn nhà cửa.