17-09-2022
Lamrim 2021
Download MP3

Tóm Tắt Bài giảng tuần 77 – Ngày 17.09.2022

Ngày thứ 18 – GTTLT quyển 2 trang 191

II. Cách phát Tâm Bồ đề

Phát Tâm Bồ đề có 2 cách : Bảy lớp nhân quả & Hoán đổi ngã tha

Cốt lõi Luyện Tâm Bồ đề ở đây là Hoán đổi ngã tha

Phần thứ 3 – Chuyển nghịch thành đường giác ngộ

Đây là phần rất quan trọng đối với người thực hành Tâm Bồ đề. Chuyển nghịch thành đường giác ngộ tức chuyển những khó khăn thành những thuận lợi của mình trên con đường tu tập.

Khi thế gian tràn đầy lầm lỗi

Chuyển nghịch cảnh thành con đường giác ngộ.

Lầm lỗi ở đây là những khó khăn trong cuộc sống. Cần luôn tự ý thức được rằng trong cuộc sống luôn có những điều xấu và điều tốt.

Nhưng đối với người thực hành Tâm Bồ đề cần luôn nhìn thấy được cơ hội thực hành pháp của mình khi đứng trước những khó khăn đó. Chúng ta làm thế nào?

Ví dụ: Khi chúng ta bị một cơn đau đầu, hãy nghĩ rằng tôi đang bị đau đầu thay cho mọi chúng sinh trên thế gian, và vì thế mong rằng các chúng sinh khác giảm được cơn đau đầu ấy. Đây là cách để chuyển hóa những điều khó khăn của mình thành con đường thực hành pháp.

Hãy trách cứ một điều duy nhất

Thiền quán tri ân đến tất cả

Cần biết là bất kỳ khó khăn hay nghịch cảnh nào ta gặp phải bây giờ đều do các ác nghiệp do chính ta tạo nên trong các đời trước, nên nếu có trách thì chỉ có trách 1 điều duy nhất rằng ta đã tạo nên các nghiệp ác ấy để nhận lấy quả này.

Bởi do tâm ái ngã nên bao giờ cũng mong mọi việc đến với mình được hoàn hảo. Khi nhìn vào các hoàn cảnh khó khăn của người khác, ta lại thấy bình thường.

Ngoài ra, đôi khi mình gặp khó khăn do suy nghĩ và do kỳ vọng của chính mình làm cho tình huống đó càng trở nên khó khăn hơn. Khi đó, hãy sáng suốt nghĩ rằng, cái mà cần chịu trách nhiệm về những phiền não và khó khăn chính là ác nghiệp do mình đã từng tạo ra. Điều đáng trách duy nhất là nghiệp xấu của chính mình.

Không ai có một cuộc sống hoàn hảo theo ý muốn nên khi gặp phải những điều bất toại nguyện hay phiền não, hãy trách cứ 1 điều duy nhất. Đó là nghiệp xấu do chính mình tạo ra.

Thiền quán tri ân đến tất cả

Với tất cả những người mình gặp, luôn nghĩ rằng đó là cha hay mẹ của mình trong các đời quá khứ. Không chỉ con người mà kể cả các con vật, tất cả mọi chúng sinh mình gặp.

Mọi ảo hiện quán thành bốn thân

Giữ vững tánh không, không gì hơn

Cách tốt nhất với bốn pháp hành

Gặp việc thế nào cũng thiền quán

Mọi ảo hiện quán thành bốn thân, có nghĩa là thực hành Tánh Không. Trong các pháp thực hành, pháp thực hành Tánh Không là tốt nhất, không có gì hơn. Trong mọi đối tượng thiền quán, hãy thiền về Tánh Không là cách thiền tốt nhất. Tại sao nói thế? Bởi vì pháp thiền Tánh Không có năng lực loại trừ phiền não.

Gặp việc thế nào cũng thiền quán. Thiền quán ở đây, hãy hiểu là thực hành pháp. Vào bất cứ khoảnh khắc nào trong cuộc sống hãy cũng thực hành pháp.

Gặp việc thế nào cũng thiền quán. Là bài tập cho lớp tuần này

Khi đi trên đường gặp 1 con thú hoặc gặp người làm cho mình buồn phiền thì sẽ thiền quán như thế nào? thực hành pháp thế nào? Thực hành Phật pháp giúp cho tâm mình có những suy nghĩ tích cực hơn. Tâm suy nghĩ tích cực sẽ nhìn mọi thứ tích cực hơn. Thực hành Phật pháp chính là mang vào trong tâm những suy nghĩ tích cực. Không cần thiền quán quá lâu, chỉ cần thiền 30 giây đến 1 phút có chất lượng, kể cả thực hiện điều này trong bữa ăn.

Trong tuần này hãy thực hành pháp trong mỗi khoảnh khắc, từng việc làm. Ngoài trừ khi lái xe hay giao thông.

Đây chính là bước thứ 3 trong 7 điểm luyện tâm- Chuyển nghịch cảnh thành con đường giác ngộ, gồm 2 điểm chính :

+ Bất kỳ khi nào gặp những việc khó khăn hoặc nghịch cảnh, cố gắng chuyển các khó khăn thành những điểm thuận lợi.

+ Gặp bất kỳ khó khăn nào cũng cố gắng thực hành pháp mà cụ thể là thiền quán.

Thầy hỏi : Khi uống rượu ta sẽ thiền quán – thực hành pháp – như thế nào? Thầy nói ta có thể thiền khi mới bắt đầu uống rượu, khi say rồi thì sẽ không thiền được. Có những ý kiến như sau:

· Nguyện khi uống rượu không gây ra những điều có hại

· Khi uống rượu uống giùm cho tất cả mọi người, nên mọi người không bị say.

· Khi uống rượu thiền về việc tại sao có rượu, ai tạo ra rượu, tác hại của rượu và nguyện cho chúng sinh không bị tác hại của rượu làm ảnh hưởng

· Thiền về lợi ích và tác hại của rượu

Giống như vậy, có thể viết xuống giấy các tình huống trong cuộc sống và thực hiện thiền quán giống như trường hợp uống rượu như trên.

Trong các thực hành Phật pháp, kết quả là để cho mình cải thiện bản thân mình được tốt hơn. Lúc thực hành và thiền quán nhận được cái sai của mình và thay đổi. Ý thức được lỗi lầm của mình, cải thiện và thay đổi được xem là sự tiến bộ trong thực hành pháp.

Khi có được tâm tích cực thì sức khỏe cũng được cải thiện bởi vì sức khỏe cũng chịu ảnh hưởng bởi suy nghĩ và hành vi của mình.