Thứ tự thực hành Phật Pháp (Lamrim) là khóa học cung cấp những chỉ dẫn căn bản về thực hành trong đạo Phật. Khóa học đã bắt đầu từ tháng 03/2021 dưới sự hướng dẫn của thầy Khangser Rinpoche và thầy Thubten Tsondue. Ban tổ chức lớp học xin thông báo mở rộng lớp học đến với tất cả mọi người có mong muốn tìm hiểu và củng cố kiến thức thực hành Phật Pháp, và nhận thêm học viên có nguyện vọng đăng ký vào lớp học hiện tại.

Học viên mới sẽ được hỗ trợ ôn tập lại kiến thức cũ trong 01 tháng (04 buổi học) dưới sự hướng dẫn của thầy Khangser Rinpoche.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình học, đăng ký tham dự, và chương trình ôn tập dành cho học viên mới, vui lòng liên hệ:

Chương trình học: https://dipkar.com/vi/lamrim2021

Đăng ký học: http://dipkar.com/dangkyhoc

Qua điện thoại:

            Miền Nam: chị Thanh Hoa (SĐT: 0908120666), chị Phượng (SĐT: 0903651107)

            Miền Bắc: chị Vân Anh (SĐT: 0913306556)

Đăng ký online: http://dipkar.com/dangkyhoc

Đăng ký online: http://dipkar.com/dangkyhoc